Köklax pensionärsklubb

KÖKLAX PENSIONÄRSKLUBB program 2012

Pensionärsklubben i Köklax har möte varannan fredag kl 13:00
i Träskby-skolan, Träskbyvägen 1, 02780 Esbo

13.01.2012  Säsongstart och välkommen
27.01.2012  Årsmöte och eget program
29.01.2012  Evitskogrevyn
10.02.2012  Gäst; Ulf Johansson med aktuella händelser i Esbo
24.02.2012  Bingo
09.03.2012  Besök av Kira Ertman, Esbo svenska Församling
23.03.2012  Vi firar klubbens 35 åriga verksamhet
13.04.2012  Frågesport
27.04.2012  Lotteri
11.05.2012  Caj Kortman berättar och visar bilder om uppleverser i Kenya
25.05.2012  Födelsedagsfest och tack för säsongen

03-05.07.2012 Sommarresa till Kuopiotrakten

13.09.2012  Skvallermöte om sommaren som aldrig kom
14.09.2012  ESP -40 års, i Omnia klo 14-17
21.09.2012  Marknadsresa till Ekenäs
28.09.2012  Carl Lindqvist berättar och visar bilder om Gumbölegård och om kvarnen
29.09.2012  Basar
01.10.2012  Förbundets motionsdag på Solvalla

12.10.2012  ESP fgågesport mellan klubbarna
12.10.2012  Rolf Therman :Lösningar för ett bekvämt seniorboende hemma
21.10.2012  Pensionärernas kyrkhelg
26.10.2012  Låt minnena leva, ett program som alla mötesdeltagare kan medverka i
09.11.2012  Musikalisk frågesport med Boris Westerlund och Ritva Johansson,allsång
23.11.2012  Bellman eftermiddag med Bertel Waenerberg och Göran Lundberg
07.12.2012  Julfest i Lagstad hembygdsgård

Kontaktpersoner:

Ordförande Solveig Bäckström tfn 044-2072624
Sekreterare Anita Sandström tfn 040-5368239