Köklax pensionärsklubb

Kontaktpersoner i Köklax Pensionärsklubb

 

Ordförande    Stig Ahlgren   tel. 050-599 1718  e-post  stig.ahlgren(åt)kolumbus.fi

Viceordförande    Holger Nieminen   tel. 050-545 8460

Sekreterare    Maj-Britt Cavonius   tel. 040-822 4032   

Kassör och webb-ansvarig    Kerstin Laakso   tel. 0500-311 698   e-post  kerstin.laakso(åt)gmail.com

Ledamot    Yngve Lindholm  tel. 040-747 1363   e-post yngve.lindholm44(åt)gmail.com