Köklax pensionärsklubb

KÖKLAX PENSIONÄRSKLUBB program våren/hösten 2018

Klubbträffarna är varannan fredag kl. 14.00 i Leva och bo-seniorcentralen i Köklax, Hansagården 4 om inte annat meddelas

12.01.  Bingo
26.01.  Klubbens årsmöte
09.02.  Gustav Båsk berättar om bedrägerier mot pensionärer
10.02.  "Åttan" Fallåker Teater kl. 16.00, egen transport
23.02.  Sittdans med Inge Blomander
09.03.  Sture Lindholm berättar om sin bok Fånglägerhelvetet i Draksvik 
23.03.  Carl-Adam Haeggström berättar om Naturen i Esbo
06.04.  Christina Gestrin berättar om vårdreformen och fullmäktigenytt
20.04.  Tanja Ekholm från stadsmuseet föreläser om Aurora Karamzin och Träskända herrgård
04.05.  Sophie Romantschuk berättar om Folkhälsans verksamhet
18.05.  Födelsedagsfest för klubbmedlemmar, Visgruppen VisLa underhåller

10.07.  Sommarresa till Borgå - Malmgård - Lurens

14.09.  Säsongens första träff:  KRAN rf:s specialsjukskötare berättar om vad som kan hända då läkemedel och alkohol kombineras. Info efter föreläsningen
28.09.  Basarförberedelser, kom ihåg lotterivinster
29.09.  Höstbasar kl. 11.30-12.30
05.10.  Systrarna Snövit kl. 19.00 i Valhalla
12.10.   Iwe Ekström  håller anförande om ungdomsföreningsrörelsen i Esbo – erfarenheter och visioner från sin tid som verksamhetsledare i EBUF. Vi hälsar nya medlemmar välkomna
26.10.  Träff, programmet öppet
09.11.  Musikalisk frågelek och allsång med Boris Westerlund
09.11.  ESP: Varsågoda kl. 19.00 i Fallåker
23.11.  Lillajulstämning med Roger Rönnberg
14.12.  Esbo Lucia med följe besöker oss kl 14.00 i Leva och Bo, efter besöket julgröt
15.12.  Bussutfärd till  Forna tiders julmarknad i Lojo