Köklax pensionärsklubb

Välkommen till Köklax pensionärsklubb

Vi är en av de åtta klubbarna inom Esbo svenska pensionärsförening. Vi har möte varannan fredag kl  14.00 i Leva och bo-seniorcentralen i Köklax, adress Hansagården 4 02780 Esbo.

Vår klubb har verkat i 42 år och medlemsantalet är nu 78. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna, vi har en god atmosfär i klubben och varierande program bl.a. frågesport, reseskildringar, o.a.föreläsningar, utfärder, bingo och lotteri.

Esbo svenska pensionärsförening ordnar även många aktiviteter, som vi deltar i. Det är t.ex boccia, petanque, seniordans, körsång, teaterbesök och kyrkobesök.

 
 

Sidorna uppdaterade 27.1.2020 / Kerstin Laakso